Informácie

Organizačný výbor

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., MPH.

Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.

MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

Eva Kobelová

Sekretariát konferencie

Eva Kobelová

Email: kobelova@pe.unb.sk

Tel.: +421 2 686 73 679

Fax: +421 2 686 73 680

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava Antolská 11, 851 07 Bratislava

Organizačný sekretariát

Progress CA s.r.o., Mgr. Martina Mako, Krivá 18, 040 01 Košice

Mobil: +421 903 608 790

Email: martina.mako@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Kongresový poplatok


do 10.10.2019na mieste
Členovia SGPS a ČGPS
od 30,- €
od 40,- €
Nečlenovia SGPS a ČGPS
od 50,- €
od 60,- €

Kongresový poplatok zahŕňa: účasť na prednáškach, kongresové materiály.

Bankové spojenie pre úhradu kongresového poplatku

Názov účtu: SGPS

Variabilný symbol: dátum konania konferencie (25102019)

Adresa banky: Tatra banka a.s., Bratislava

IBAN: SK48 1100 0000 0026 6345 5128

SWIFT:TATRSKBX

Účel platby: Žena a hormóny 2019_meno a priezvisko (nie meno ambulancie) (Príklad: Žena a hormóny 2019_Ján Slezák).

Ubytovanie

z 25. – 26. 10. 2019 (1 noc)


Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Hotel Patria ****
od 102,- €
od 114,- €

Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane DPH a raňajok. Mestský poplatok vo výške 1,- EUR os./ noc nie je v cene zahrnutý. Ubytovanie je možné si objednať len online, prostredníctvom prihláškového formulára cez www.gynendo2019.sk

Podmienkou platnej rezervácie je úhrada zálohovej faktúry za ubytovanie. Akékoľvek zmeny v ubytovaní po 25. 9. 2019 podliehajú storno poplatkom.

Aktívna, pasívna účasť

Prihlásiť sa možno online na web stránke kongresu www.gynendo2019.sk

Abstrakty

Abstrakty posielajte emailom najneskôr do 5.10.2019 na emailovú adresu kobelova@pe.unb.sk

Odborní garanti konferencie

Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Hlavná téma konferencie

Androgény v živote muža a ženy

Kredity

Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME s pridelením kreditov.

Dôležité www stránky

www.gynendo2019.sk

www.sgps.sk

www.ssema.sk

www.progress.eu.sk